Oblíbenou dětskou trasu 3 km - tentokrát s tématem MIMONI - si prošlo 201 pochodníků, na trasu 13 km se vydalo 288 turistů, trasu 23 km si vyšláplo 117 turistů a na trasu 40 km se letos vydalo 20 cyklo/turistů. 

A další čísla - volnou vstupenku na prohlídku tvrze Bouda využilo 133 účastníků a volnou vstupenku si za žeton na rozhlednu na Suchém Vrchu vyměnilo 162 pochodníků.

Bohužel při nabitém programu pochodu už asi nezbyl čas a prohlídku Četnické stanice za zvýhodněné vstupné využilo jen 20 účastníků našeho pochodu. Dle ohlasů přímo od turistů v cíli, v knize dojmů nebo na sociálních sítích se pochod opravdu povedl, mezi hlavní plusy akce byla "dokonalá" dětská trasa, ze které děti přicházely plné dojmů, a prý i organizace včetně značení pochodu. 

Velké udivení neskrývala většina pochodníků z ceny startovného, které prý určitě nemohlo pokrýt všechny výhody pro zúčastněné. Děti si na dětské trase zatancovaly s Mimoni, zkusily jejich překážkovou dráhu s kvízem, občerstvily se vlastnoručně dochucenou Mimoní palačinkou, vyfotili se s Mimoni v nadživotní velikosti, zkusili si Mimoní MAXI pexeso,navštívili Mimoní pouť včetně kolotoče a střelnice, ze které si odnesli štěstíčko nebo vystřelenou růži - a vlastnoručně ozdobený a heliem naplněný balónek s nimi většinou "došel" až do cíle. 

A dál? Berte to jako pozvánku na příští rok, kdy v červnu opět "podplatíme" počasí a připravíme další ročník pochodu, protože tak milé odezvy na pochod nám organizátorům vhánějí sílu do příprav i na další rok. 

Děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu a jakkoliv pomohli s touto pro Těchonín největší kulturně/sportovní akcí, která už nyní zdaleka není jen lokální akcí pro turisty pouze z blízkého okolí. 

Za organizátory pochodu Jiří Trojan.