Česko se  do iniciativy Evropský týden programování zapojilo  v roce 2014, kdy v Česku proběhlo devět akcí. Od té doby zájem a zapojení neustále roste. Do roku 2021 se počet akcí vyšplhal na 177, což svědčí o rostoucím nadšení pro programování a digitální dovednosti. Martina Teichmannová, která se v roce 2021 stala ambasadorkou Evropského týdne programování, se o tento dynamický vývoj zasloužila velkou měrou.

Víceo Evropském týdnu programování ZDE

Cesty Martiny a Evropského týdne programování se střetly, když její kolega v roce 2019 inicioval aktivity na jejich škole. Když viděla nadšení a zvídavost svých studentů, inspirovalo ji to  k další spolupráci  s Evropským týdnem programování a  k rozšíření jeho aktivit  v zemi. Její odhodlání ji přivedlo  k tomu, že se stala ambasadorkou Evropského týdne programování a aktivně tuto iniciativu propaguje po celém Česku.

Zaměření na inkluzivitu a zapojení komunity

Na Základní škole Aloise Jiráska  v Lanškrouně se díky Martině každoročně účastní aktivit  v rámci Evropského týdne programování stovky žáků.  V roce 2023 dokonce rozšířili pozvání i pro děti  z okolních institucí, čímž podpořili inkluzivitu a zapojení celé komunity.

Martina při reflexi svých zkušeností zdůrazňuje mnohostranný přínos Evropského týdne programování. Kromě technického vzdělávání poskytuje pedagogům příležitost navázat kontakt se studenty i mimo tradiční školní prostředí, což podporuje hlubší porozumění a spolupráci. Sdílí příběhy studentů, jako je Eliška, kteří nejenže vynikali  v programování, ale také se stali mentory pro mladší vrstevníky a ztělesňují ducha inovací a týmové práce.

Martina věří, že Evropský týden programování není určen jen pro školy, ale pro všechny. Jeho inkluzivní charakter podporuje účast všech věkových skupin a prostředí, překračuje hranice a podněcuje kreativitu. „Evropský týden programování je otevřený všem. Je výzvou zapojit například seniory nebo matky na rodičovské dovolené… ale fantazii se meze nekladou,“ řekla.

V Lanškrouně se Evropský týden programování stal katalyzátorem technického vzdělávání, což je  v souladu se zaměřením města na výchovu mladých talentů pro jeho rostoucí průmysl. Martina vyzdvihuje podporu místních podniků a organizací, která ještě více obohacuje studijní zkušenosti studentů. „Evropský týden programování je příležitostí, jak pochopit svět kolem nás, jak fungují nové technologie. Učí nás rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné  k inovacím a přicházet s novými technickými nápady,“ uvedla.

Digitální posílení

Do budoucna Martina předpokládá další růst a inovace  v rámci aktivit Evropského týdne programování, které jsou poháněny společným závazkem posilovat digitální dovednosti jednotlivců. Vyzývá kolegy pedagogy, aby se  k tomuto hnutí připojili, a zdůrazňuje jeho význam pro přípravu studentů na budoucnost.

Evropský týden programování nabízí celoročně širokou škálu zdrojů, výukových programů a vzdělávacích příležitostí, což  z něj činí cenný vzdělávací zdroj. Chcete-li prozkoumat svět Evropského týdne programování a získat přístup  k jeho zdrojům, navštivte oficiální webové stránky Evropského týdne programování. Pedagogové mohou využít podcasty na různá témata, bezplatné online vzdělávací kurzy, hackathony a celoevropsky uznávané soutěže. Informace o všech akcích a aktivitách Evropského týdne programování.