V Pardubickém kraji pomáhali dobrovolníci z ČEZu organizacím: Dětské centrum Veská v Sezemicích, Domov u fontány v Přelouči a Domov sociálních služeb Slatiňany, p.o.

Dětské centrum Veská má rozlehlou zahradu se vzrostlými stromy a dobrovolníci ji pomáhali společnými silami zazimovat. Dětské centrum Veská je zde pro děti a jejich rodiny, které potřebují pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích, funguje zde zdravotnické zařízení, okamžitá pomoc dětem i sociální rehabilitace.

Klienti Domova u fontány měli velkou radost, když jim dobrovolníci zpestřili jejich volné chvilky povídáním, předčítáním, hraním společenských her či jen pouhou společností. Byli velmi vděční i za pomoc s jídlem. Domov u fontány poskytuje péči seniorům již přes padesát let. Péči zde naleznou senioři, osoby s onemocněním demence, specializují se zejména na Alzheimerovu chorobu. Poskytují odlehčovací služby, které podporují pečující rodiny v péči o svého blízkého.

Domov sociálních služeb Slatiňany, p.o. naplánoval pro pravidelnou pomoc dobrovolníků z ČEZu broušení a natírání dřevěného nábytku a konstrukcí.

Domov sociálních služeb Slatiňany zajišťuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením

Šárka Lapáčková Beránková