Zdeněk kolářský se narodil v Kostelci nad Orlicí a studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, obor figurky (1947–1951). Následně studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), absolvoval v roce 1956 v ateliéru modelování, glyptika a užitá plastika u architekta Karla Štipla, což bylo pro jeho dílo zásadně formativní. Ve výtvarně silném ročníku se z ateliérů zabývajícími se prostorovou tvorbou setkal např. s Václavem Cíglerem, sochaři akeramiky Lubomírem Šilarem a Vlastimilem Květenským a sklářským výtvarníkem Ladislavem Olivou. Ve Štiplově ateliéru končil studia s Miroslavem Plátkem a Zdeňkem Šlachtou. Následující tvůrčí život, který dělil mezi Prahou a rodným Kostelcem nad Orlicí, vyplnil Kolářský velkým pracovním nasazením. Spolehlivým spolupracovníkem mu byl dlouhá léta jeho syn Petr.

Zdeněk Kolářský tvořil často pro východní Čechy, města a univerzity. Pardubický kraj a jeho galerie obdaroval rozsáhlými výsledky své tvorby, jenž jsou prezentovány ve stálých expozicích. Jeho dílo je vystaveno zejména ve Východočeské galerii v Pardubicích a Městském muzeu Lanškroun. Rodný Kostelec nad Orlicí a především Lanškroun se staly doslova galeriemi pod širým nebem s velkým množstvím jeho pamětních reliéfů a sochařských realizací. Velkou část tvůrčího života spojil s Národní bankou, která mu poskytla prostor a podmínky pro unikátní realizaci včetně návrhů platidel. Do povědomí obyvatel Československa se dostal logotypem ,,České pojišťovny“ (1971) s charakteristickými třemi listy uplatněné na více něž 700 místech celé republiky po dlouhých 35 let. Navrhoval samozřejmě i další logotypy. Jako prestižní lze označit spolupráci na Nové scéně Národního divadla v Praze (1977–1983), na které se podílel s architektem a vizionářem Karlem Pragerem (1977–1983) společně se spoluautory skleněné fasády Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou. Navrhl a realizoval logotyp a jeho zhmotnění na fasádách budov Národního divadla a po změně označení realizoval také magické oko LATERNY MAGIKY. K ikonickým realizacím národní identity patří symbolický řetěz (1979) kolem jezdecké sochy Sv. Václav od J. V. Myslbeka na Václavském náměstí v Praze.

Zdeněk Kolářský obdržel množství cen a vyznamenání doma i v zahraničí. Je držitelem titulu zasloužilý umělec, hlavní město Praha, města Kostelec nad Orlicí a Lanškroun mu udělila čestné občanství.

Odešla výrazná tvůrčí osobnost ovlivňující veřejný prostor od 2. poloviny 20. století do současnosti a zpodobňující výrazné prvky státnosti naší republiky.

Poslední rozloučení se Zdeňkem Kolářským se koná 4. dubna 2022 ve 14 hodin v Obřadní síni v Rychnově nad Kněžnou.

Dita Hálová
Městské muzeum Lanškroun