Osmiletého Šimona postihuje celá řada diagnóz, které ovlivňují různé oblasti jeho zdravotního stavu. Vedle Sotosova syndromu, charakterizovaného nadměrným růstem, má také Centrální hypotonický syndrom s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem. Tato kombinace způsobuje zvýšenou slabost svalů a nesouměrný vývoj motorických dovedností. Současně se potýká s těžkou mentální retardací a dětským autismem, což ztěžuje jeho schopnost komunikovat a sociálně interagovat.

Jeho rodina se snaží zajišťovat veškerou potřebnou péči, včetně rehabilitace, lékařských kontrol a speciální vzdělávací podpory. Získané prostředky půjdou na pokrytí nákladů spojených s jeho péčí, která je finančně náročná.

Tisková zpráva města Ústí nad Orlicí