Záleží na tom, kdo hodnocení provádí. Podle našeho názoru jsou úspěšné například vysokomýtské fiktivní firmy ze Střední školy podnikání Vysoké Mýto. Po vítězství na 7. Regionálním veletrhu fiktivních firem ve Vysokém Mýtě, který zmíněná škola pořádala v listopadu loňského roku, dokázaly firmy zaujmout a také zcela ovládnout Mezinárodní veletrh v Olomouci, který se na Výstavišti Flora konal v lednu 2020 již po osmé. Své síly zde poměřilo 26 firem z České republiky a 15 ze zahraničí.

Školní předmět fiktivní firma je moderní způsob výuky, který podporuje podnikatelské dovednosti žáků. Jde o propojení nabytých teoretických poznatků s jejich praktickou využitelností v praxi. Žáci založí fiktivní společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Hlavním výstupem je pak praktické seznámení se se základními podnikovými činnostmi, orientace v hospodářské praxi, schopnost řešit problémy a také naučit se pracovat v týmu. Významné je i to, že žáci posilují své vyjadřovací schopnosti v českém, ale i cizím jazyce. A to vše při samostatné práci žáků (učitel vystupuje pouze v roli konzultanta).

Tři firmy každý rok

Ve škole pracují každý rok tři nové fiktivní firmy. Letos jde o firmy Cotton Candy (prodej cukrové vaty a příslušenství), IcePoint (prodej mražených výrobků a příslušenství) a SPOKOČOKO (prodej čokolády s ovocem a příslušenství).

Především firma Cotton Candy, která byla vyhlášena nejlepší firmou olomouckého veletrhu, prokázala výbornou znalost nabízeného zboží, komunikaci s klientem a vystupování reprezentantů i vysokou úroveň celkového vyznění propagace. Patří jí také prvenství v kategoriích Nejlepší obchodní plán a Nejlepší obchodní stánek.

Firma IcePoint získala přední ohodnocení v soutěžích o nejlepší obchodní komunikaci v anglickém jazyce a nejlepší prezentaci v angličtině, ve kterých zaujala porotu perfektním anglickým překladem, sladěním grafického zpracování prezentace s vystupováním prodejců a přednesem.

V neposlední řadě se na medailových příčkách v soutěži o Nejlepší katalog umístily také firmy IcePoint a SPOKOČOKO.

Když se daří na domácím hřišti, je to jistě příjemné, ale „natrhnout triko“ daleko od domova a ještě v porovnání se zahraničím velmi potěší a dojme. A pokud jsou mezi hodnotiteli i sami podnikatelé, odborníci z praxe, není co dodat.

Spočívá snad úspěch těchto firem v tom, že je práce baví a naplňuje, že rozumí svému podnikání? Že se firmě věnují zcela dobrovolně i po vyučování? Vymýšlejí a kombinují, nepodceňují přípravy, nechají si poradit od svých učitelů? Podle nás jde o zásadní předpoklad při posuzování úspěšnosti.

Jitka Chládková, ředitelka Střední školy podnikání Vysoké Mýto