Slovenská škola, která má oborově k ústecké velice blízko – stejně jako ona nabízí obory grafický design, oděvní design a reklamní tvorba – letos vyslala desetičlennou skupinu doprovázenou dvěma pedagožkami. Dvoutýdenní stáž byla od 24. února zaměřena na oblast oděvního návrhářství, volné chvíle ovšem vyplnila řada dalších aktivit.

Inspirace 60. léty

„Cílem programu bylo získat přehled a základní dovednosti v grafických programech PDS Tailor a Nest Maker v oděvnictví a vypracovat technickou dokumentaci pro navržené dámské šaty v daných grafických programech,“ přiblížila obsah stáže vyučující Jana Nagyová, která se o slovenskou výpravu starala, a doplnila: „V rámci praktických činností ve škole poznávali účastníci také postupy navrhování oděvů. Od zdrojů inspirace, přes tvorbu rešerše až po návrh kolekce inspirované 60. léty a její rozpracování. Pracovali s grafickými programy CAD systému. Výsledky své činnosti si zpracovali do velkoplošného plakátu, čímž si zlepšili práci v grafickém programu Adobe Illustrator.“

Možnost další spolupráce

Práci v ateliérech umprumky okořenila řada volnočasových aktivit – výprava ze Svidníka navštívila například Muzeum krajky ve Vamberku, památky Litomyšle, absolvovala prohlídku ústeckých pamětihodností a navštívila zdejší firmy specializující se na zakázkovou textilní výrobu. Přístup slovenských žákyň ocenili nejen vyučující, ale také vedení SŠUP.

Podle slov ředitele Zdeňka Salingera by mohly vydařené stáže přerůst v další spolupráci. „Významným přínosem byl i kontakt se žáky naší školy, poznávání kultury a historie českého národa. Při vzájemných kontaktech došlo k výraznému zlepšení komunikace a dorozumívání v českém i slovenském jazyce, což má velký význam pro případnou další vzájemnou spolupráci,“ míní ředitel umprumky.

(jp)