Od rána do školy přicházeli rodiče, prarodiče i děti, aby si prohlédli výrobky a naladili se na vánoční atmosféru. Některé výrobky bylo možné si také zakoupit.

Návštěvníci si poseděli v kavárničce s malým občerstvením u dobré kávy či čaje s domácím zákuskem. Po zhlédnutí výstavy a jarmarku se konal v místním kostele vánoční koncert žáků naší školy. Za církev promluvil pan Hubený a sólově vystoupila Eva Machytková. Pod vedením učitelů si děti nacvičily řadu koled i moderních vánočních písní s doprovodem hudebních nástrojů, které zazpívaly v kostele plném posluchačů.

Andrea Capíková