Jarmark s předvánočním prodejem, adventními koncerty, živým Betlémem a dalším doplňujícím programem, kterými jsou i velmi vyhledávané tvořivé dílničky pro děti, má v Domově pod hradem Žampach už více než dvacetiletou tradici. Tato kulturní a společenská akce se tradičně konala pro podporu sociálně aktivizačních činností klientů Domova pod hradem Žampach. Tedy proto, aby naši klienti přišli do styku s širokou veřejností, naučili se společné komunikaci, osvojili si a upevnili vzory společenského chování v rámci svých individuálních možností a vzhledem ke svým zdravotním omezením. Navazování pozitivních vztahů našich klientů s okolní společností, v jejich domácím prostředí, je jedním z nejdůležitějších kroků, díky kterým mohou svůj společenský život započít s radostí.

Letos již od 15. hodiny pomáhají tvořit naši klienti, pod odborným vedením. V tvořivých dílničkách pro děti byly přichystány jednotlivé komponenty pro ruční tvorbu vánočních ozdob nebo dárečků. Náš hudební soubor Barbušáci v doprovodu nevidomého pianisty Pavla Diblíka, si získal hned od 16:00 hodiny dojaté posluchače v kapli sv. Bartoloměje. Následoval Betlém na živo uvedený moderátorkou Bronislavou Halbrštátovou, diecézní ředitelkou PMD, plný andělských dobrovolníků a pastýřů z našeho tanečně - dramatického kroužku Ginko. Právě narozeného Ježíška přišli pozdravit desítky dětí s rodiči a také ředitel Domova Luděk Grätz s naším váženým hostem, starostou Města Letohrad, Petrem Fialou. Na závěr zazněly duchovní skladby na Adventním koncertě v podání smíšeného pěveckého sboru Č. A. S. Dolní Dobrouč, v kapli sv. Bartoloměje. Celou akci doprovázela příjemná sváteční atmosféra, vůně punče, medoviny, zabíjačkových pochoutek i křapáčů. Jarmark tradičně oživily velmi žádané výrobky z našich keramických, sklářských a výtvarných dílen, ale i nabídka externích prodejců.

Přejeme všem, aby se jejich adventní čas naplnil pohodou, láskou i nadějí a děkujeme za příspěvky do veřejné sbírky, budou využity pro klienty našeho Domova. Rovněž děkujeme za příspěvky do sbírky Misijního jarmarku Papežských misijních dílen, který se letos stal součástí naší předvánoční akce.

Z Domova pod hradem Žampach, Jiřina Matějíčková.