Nová auta budou dopravovat hendikepované a seniory v Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a ve Svitavách. Globus již od roku 2002 přispívá z prodeje tašek ve svých hypermarketech Kontu Bariéry na nákup nových velkoprostorových vozů dobročinným organizacím. Ty vozy využívají ke každodennímu převozu svých klientů, osob se zdravotním postižením včetně dětí či seniorů. Dlouhodobá spolupráce umožnila předat již 86 vozů v hodnotě přes 30 milionů korun. Tři nové automobily nyní převzaly Středisko sociálních služeb Salvia ve Svitavách, Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí a Centrum Orion z Rychnova nad Kněžnou.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí zajišťuje dopravu pro seniory, rodiče s dětmi a osoby zdravotně postižené v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně, Vysokém Mýtě a v Chocni, dále zajišťuje svoz dětí do Speciální základní školy na Lanškrounsku.

Centrum Orion, z. s. zajišťuje dopravu dětí s handicapem do škol, na odpolední aktivity a provozuje dvě sociální služby – osobní asistenci a centrum denních služeb, dále víkendové odlehčovací pobyty či letní rekondiční pobyty.

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. zajišťuje dopravu osob se zdravotním postižením, osob s chronickým onemocněním a dopravu seniorů v okrese Svitavy.

Lucie Kovandová