Certifikáty za úspěšné složení zkoušky letos převzalo celkem 28 studentů základních a středních škol v Ústí nad Orlicí. Cambridge zkoušky se v našem městě konaly tradičně za spolupráce 1. Jazykové školy ÚO, ZŠ Komenského a ZŠ Bratří Čapků. Kromě zástupce jazykové školy a ZŠ Bratří Čapků na slavnostním předávání nechyběl také starosta města Petr Hájek. Studenti byli otestováni v kategoriích KET, PET, FCE a CAE. Zkoušky obsahují poslech, četbu, gramatiku a konverzaci se zkoušejícími z Velké Británie a USA. Smyslem mezinárodní jazykové zkoušky je získání sebedůvěry, je znamením jednoznačného pokroku a jistoty zvládnutí jazyka na úrovni vysoce převyšující nároky základní školy.