Našim záměrem bylo vysázet ovocný sad v lokalitě města Česká Třebová. Na základě tohoto cíle jsme zahájili jednání na odboru životního prostředí MěÚ a nakonec jsme dostali povolení k výsadbě na okraji města Česká Třebová nad vesnicí Svinná, kde jsme se sešli 20.10. v dopoledních hodinách v počtu 35 dobrovolníků (žáci, jejich rodiče a příbuzní).

Společně byly zasazeny 3 hrušně, 3 jabloně, 3 třešně. Tato aktivita je v souvislosti s projektovou výukou letošního školního roku, který nese název „Svět v našich rukou“. Tento projekt je nástavbou pro globální témata s možností dětí se podílet na vytváření zdravého a smysluplného prostředí kolem nás a sociálně enviromentálně odpovědného chování. Pevně věříme, že tento projekt brzy ponese své první ovoce a poslouží nejen nám k dalšímu užitku.

Tým pedagogů ZŠ Na rovině Česká Třebová

KLEMPÍŘKA Zita Zouharová je podle učitelů šikovná a o nabídky práce po dokončení školy nebude mít nouzi.
Zita bude jedinou klempířkou v okolí. Zájem o řemeslo klesá