Hasiči zabezpečili místo páskou a v přetlakových oblecích rtuť postupně sesbírali. Nejprve byla nalezena rtuť na ploše zhruba 1 krát 1 metr, hasiči ale při dalším provedeném průzkumu zjistili, že je rtuť na dalším místě zhruba o dvacet metrů dále od první lokality. Rtuť se tedy nakonec nacházela na ploše přibližně 10 metrů čtverečných. Hasiči rtuť sesbírali průmyslovým vysavačem. Na místo se dostavila Policie ČR, pracovnice životního prostředí města Vysoké Mýto i pracovník Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) Lázně Bohdaneč. Kontejner s odebranou rtutí putoval do IOO Lázně Bohdaneč k likvidaci. Po odstranění rtuti hasiči v dýchacích přístrojích prohledávali kontejnery s odpadky, tedy možný zdroj znečištění. Ten ale nalezen nebyl.

Připomeňme, že rtuť je jediný kov, který je za normálních podmínek tekutý a je jedním z nejtoxičtějších prvků. Rtuť patří mezi prvky, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně negativní. Při jednorázové vysoké dávce rtuti se dostavují bolesti břicha, průjmy a zvracení. Rtuť může mít také vliv na plodnost. Organické sloučeniny rtuti způsobují poškození mozku a nervové soustavy. Odstraňování této mimořádné události trvalo až do 13.04 hodin.