Letošní jaro je zatím velmi suché, nepršelo pořádně již po několik týdnů. O to více se zvyšuje nebezpečí požárů, a to nejen při vypalování a spalování porostů trávy. Když se k tomu přidá již tradiční český podceňovací přístup k některým povinnostem a zákazům, je jasné, že výsledek se musí zákonitě dostavit.

Oheň nepodcenit

Důkazem jsou četné výjezdy hasičských sborů v posledních dnech. A to ještě mnohé ohně jistě nejsou oznámeny. Třeba v první den tohoto týdne se zabývali hasiči hořícím lesem, trávou, listím, a to v jednom případě dokonce v době před půlnocí, což zase není tak běžné. Každý nebezpečí nevnímá a jako vždy se domnívá, že právě jemu se nic nestane, protože při pálení starého porostu, nahrabané trávy, odpadu a větví bude dávat daleko větší pozor než jiní. Jenže to má „žhavý“ háček: stačí chvilka nepozornosti, závan větru, navíc každé místo, kde se něco spaluje, je jinak v krajině orientováno a má tedy odlišné podmínky, i povětrnostní. A ty často neznají pořádně ani starousedlíci.

Se spalováním hořlavých látek souvisí ještě jedna záležitost, úřednější. Podle zákona o požární ochraně je povinností právnických a podnikajících fyzických osob předem hasičům oznámit spalování hořlavých látek na volném prostranství. Tisková mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková řekla, že „vzhledem k tomu, že došlo k vytvoření jednotného operačního střediska pro celý kraj, provádí se hlášení takového pálení na čísla 950 570 113 nebo 950 570 213. Linky 150 a 112 jsou určeny pro ohlášení mimořádných událostí, je zbytečné je blokovat takovými telefonními hovory.“ Jan Novotný z odboru prevence HZS Pardubického kraje připomíná, že „při těchto činnostech platí další povinnost, a to stanovit opatření proti šíření a vzniku požáru. To zejména platí při pálení klestí v lesích, kde hrozí velké škody a zásahy hasičů bývají zdlouhavé a komplikované.“ Za porušení těchto povinností je možné podle zákona uložit pokuty v rozmezí od tisíce do statisíců korun. Platit pokutu by bylo jistě zcela zbytečně, nemluvě už o vzniklých škodách nebo dokonce ohrožení lidských životů.