Vzhledem k tomu, že došlo k vytvoření jednotného operačního střediska pro celý Pardubický kraj, provádí se hlášení pálení na telefonní čísla 950 570 113 nebo 950 570 213.

Linky 150 a 112 jsou určeny pro hlášení mimořádných událostí a je zbytečné je blokovat takovými telefonními hovory.

„Zároveň je třeba připomenout, že při těchto činnostech platí další povinnost , a sice stanovit opatření proti šíření a vzniku požáru. To platí zejména při pálení klestí v lesích, kde hrozí vysoké škody a zásahy bývají velmi zdlouhavé a komplikované. Za porušení výše uvedených povinností povinnosti lze podle zákona o požární ochraně uložit pokuty řádově od tisíce po statisíce korun,“ říká mjr. Ing. Jan Novotný z odboru prevence HZS Pardubického kraje.