Nedávno jsem se znovu dívala na oscarový film Společnost mrtvých básníků.

V období mezi přijímacími zkouškami na střední školy a maturitami mě zvláště oslovil dialog mezi učitelem literatury Johnem Keatingem a Galem Nolanem, ředitelem Welton Academy. Šéf konzervativní chlapecké školy mu vyčítá neotřelé vyučovací metody a Keating namítne: „Nejsme tu snad od toho, abychom je naučili přemýšlet?“ Nolan autoritativně odsekne: „Nikoli, jsme tu kvůli tradici, disciplíně a jejich dokonalé přípravě na zkoušky.“ Drama, které končí sebevraždou nejnadanějšího studenta, se odehrává v roce 1959, ale jako by to bylo tady a dnes.

Před pár dny skončily jednotné přijímací zkoušky, které byly letos povinné jen na víceletých gymnáziích. Ostatní maturitní obory,s převisem míst nad poptávkou, mohly zvolit jiný způsob výběru. Po zveřejnění úloh se ozvala řada kritiků, matematika a především geometrie byla podle nich zbytečně náročná. Jako by žádný covida rok distanční výuky nebyl.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) ovšem sdělilo, že žáci letos uspěli zhruba stejně jako v minulých letech. U zkoušky z češtiny zájemci o osmiletá gymnázia dosáhli průměrného bodového zisku 56,2 procenta, u matematiky 48,1 procenta. Uchazeči o maturitní studium na středních odborných školách získali 55,5 procenta z češtiny a 40,6 procenta u matematiky. Takže je všechno v pohodě?

Bývalý předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát mi vyčinil, že jsem Cermat zkritizovala za trápení dětí složitými úlohami v těžkém roce. Podle něj bylo zadání v pořádku a žáci zkrátka musejí prokázat, že něco umějí, když chtějí studovat maturitní obor. Ale co mají prokazovat? Že se nadrtili poučky, vzorečky a tisíckrát vypočítali příklady v různých placených kurzech? Nebo že umějí logicky myslet, přicházet s neotřelými řešeními, být osobnostmi chápajícími princip carpe diem, jak by asi řekl John Keating?

Je to legitimní debata, možná jedna z nejdůležitějších, jež nás v předvolební kampani čekají. Pokud se vítězná politická reprezentace přikloní k druhé variantě, musejí počítat s radikální změnou jednotných přijímaček (či jejich zrušením) i současné podoby státní maturity. A s tím, že se Cermat bude soustředit na průběžné testy v uzlových bodech vzdělávání, nebo vymyslí metodu, jak obodovat studijní a mentální potenciál každého deváťáka a maturanta.